Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach (zwanych dalej „Użytkownikami”) serwisu internetowego działającego pod adresem www.magazynmoi.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

Pragniemy zaznaczyć, iż korzystając z Serwisu, Użytkownicy akceptują zasady określone w niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Polityka Prywatności”).

Magazyn Moi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Magazyn Moi.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w szczególności publikowane zdjęcia i opisy podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333., dalej „PrAut”).

Magazyn Moi przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Dlatego zobowiązujemy się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
  1. Danymi osobowymi są dane dotyczące Użytkowników umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika, jak np. imię, nazwisko, wiek, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. Magazyn Moi uznaje dane osobowe Użytkowników za poufne i nie będą ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim;
  1. Dostarczając dane osobowe, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem.
  1. Dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. Magazyn Moi gromadzi dane dotyczące Użytkowników w celach: komunikacji z Użytkownikami, realizacji usługi dostępu do Serwisu;
  1. Użytkownik Serwisu może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez Magazyn Moi oraz o ich poprawienie lub usunięcie. Wniosek o wgląd, zmianę lub usunięcie danych może zostać złożony osobiście lub przesłany za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@magazynmoi.pl
  1. Magazyn Moi nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w miejsca widocznych dla innych Użytkowników.

Pliki Cookies

Serwis w sposób automatyczny zbiera i wykorzystuje informacje zawarte w plikach Cookies. Cookies są to pliki tekstowe zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika.

Pliki te gromadzone są w celach statystycznych, a także w celu lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania ciasteczek, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu.

Wróć